Ulje!

SlovenFreeze 100

490 L

SlovenOil SlovenFreeze 100

BS 6580:1992

ASTM D3306

Slovenfreeze 100 është fluid i patretur për mbrojtjen e sistemeve të ftohjes së motorëve, nga ngrirja dhe korozioni. Mënyra e përdorimit: SLOVENFREEZE 100 futeni në sistmin e ftohjes dhe pastaj shtoni ujë në sasi sipas tabelës së përzierjes për të arritur pikën e dëshiruar të mosngrirjes.

Kategoria:

Përshkrimi

Përshtypje

Ende nuk janë shkruar përshtypje.

Shkruani përshtypjet për “SlovenFreeze 100”