KRYERJA E PAGESËS

Çmimi i produkteve dhe kostot e dërgimit do të paguhen nga klienti në momentin e kryerjes së porosisë në rrugë elektronike në faqen e internetit www.tronix.al

Klienti mund të kryejë pagesën me:

    • Kartë bankare debiti ose krediti (Visa Card/MasterCard)
    • PayPal
    • Pagesë në llogarinë bankare
    • Paguaj me Lekë në dorë kur merr porosinë (deri ne kufirin ligjor te transaksioneve ne cash)

Në rast se Tronix gjendet në pamundësi për të përmbushur një pjesë të porosisë së klientit, pagesës së klientit do t’i zbritet çmimi i produkteve të padërguara dhe kostot përkatëse të dërgimit.

Të dhënat bankare të klientit, të mbrojtura nëpërmjet enkriptimit nuk kalojnë nëpërmjet sistemeve elektronike të Tronix dhe nuk ruhen në sistemet elektronike të Tronix.

Menu